Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

2019-2020 Akademik Yılı Staj Takvimi.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

GÖKÇEADA MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU KARARI

 

TOPLANTI SAYISI : 1

TOPLANTI TARİHİ : 19.02.2020

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Öğr. Gör. Gülay KESKİN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR: 01) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı dört dönem derslerini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler istediği bir tarihte staj evraklarını Yüksekokulumuza teslim ederek stajlarını yapabilirler.

KARAR: 02) Yaz dönemi staj yapacak öğrencilerimiz aşağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde stajlarını yapabilirler.

2019-2020 Yaz dönemi staj tarihleri

Staj Başlama Tarihi

Staj Bitiş Tarihi

06.07.2020

20.08.2020

20.07.2020

02.09.2020

KARAR: 03) 2019-2020 Akademik Yılı Yaz Dönemi staj yapacak öğrencilerin staj evraklarını son teslim tarihi 01 Temmuz 2020'dir.

KARAR: 04) 2019-2020 Akademik Yılı Staj Değerlendirme tarihleri

Sıra No

Staj Degerlendirme Tarihleri

1

22 Mayıs 2020

2

28 Ağustos 2020

3

25 Aralık 2020

 

KARAR:05) Zorunlu Staj Formu ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi Formunda imzalanan kişinin kaşesi yoksa imza sirküsü veya kurumumuza yazılmış bir resmi yazı gerekmektedir.

KARAR:06) Staj yapacak öğrencilerin staj evraklarını bizzat Yüksekokulumuza teslim etmesi gerekmektedir. Stajı biten öğrenciler staj dosyalarını kendisi, kendisinin dışında başka bir kişi teslim edebilir veya posta yoluyla ( postadaki gecikme Yüksekokulumuz sorumluluğunda değildir) teslim edilebilir.

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Öğr. Gör. Gülay KESKİN

Başkan

Öğr. Gör. Tanju GÜDÜK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAHİLOĞULLARI

Üye

Öğr. Gör. Rıdvan VARLI

Üye

Öğr. Gör. Coşkun KAYABALI

Üye