Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Mezun Öğrencilerimizin Diplomalarının Teslimi Hakkında Duyuru.

Mezun Öğrencilerimizin Diplomalarının Teslimi Hakkında Duyuru

Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda mezun olan öğrencilerin; ilişik kesmesi, diploma düzenlenmesi ve diplomaların imza süreci, Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulları tarafından ubys.comu.edu.tr adresinden elektronik olarak yürütülecektir.

Diplomaların imzalanma süreci sona erdikten sonra ilgili birim yetkilisi tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında soğuk mühür işlemleri tamamlanacaktır. 

Diplomalar bizzat öğrencilerin kendilerine veya noterden vekâlet verecekleri kişiye elden imza karşılığı verilebilecektir. 

Pandemi süreci içerisinde diplomalarını Üniversitemize gelip alma imkanı olmayan öğrencilerimiz, e-devlet üzerinden “geçici mezuniyet belgelerini” temin edebilirler. Pandemi sonrasında da bizzat gelip diplomalarını alabilirler.