Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Staj Kılavuzu

GÖKÇEADA MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJA BAŞLAMA VE STAJ DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU

Önemli Uyarı; Stajla ilgili tüm belgeler mavi mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.

A- STAJA BAŞLAMA

1- Aşağıda verilen tarihlerden size uygun olanını seçiniz.

2019-2020 Yaz dönemi staj tarihleri

Staj Başlama Tarihi

Staj Bitiş Tarihi

06.07.2020

20.08.2020

20.07.2020

02.09.2020


2- Staj yeri, danışman onayı ve staja başlama bildirim formunu ve aşağıdaki belgeleri hazırlayıp 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 16:00'ya kadar Yükseokukul Sekreterliğine teslim ediniz. 

1. İş sağlığı ve güvenliği sertifikası (fotokopi). Bu yıl Gökçeada MYO tarafından düzenlenen sertifika programına katılmış, başarılı olmuş, ancak sertifikası henüz düzenlenmemiş olan öğrencilerimizin bu belge kayıtları bizde olduğundan belgeyi ekte sunmalarına gerek yoktur.)

2. Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon belgesi (asıl ya da e-devletten barkodlu ve karekodlu çıktısı)

3.Son mezun olduğunuz okulun diploması (fotokopi ya da e-devletten çıktısı)

B- STAJ DOSYASININ HAZIRLANMASI

1- Staj Dosyası Kapağı

2- Stajyer Öğrenci Devam Takip Çizelgesi Bu belge günlük olarak öğrenci tarafından imzalanacaktır. Staj bitiminde işyeri birim yetkilisine kaşe ve imza ile onaylattırılacaktır.

3- Staj Defteri

Staj defterinizi Yüksekokulumuz web sayfasında staj bölümünde verilen programlar bazında staj kuralları kapsamında, programınıza ve staj dalınıza uygun olarak elle yazınız. Staj defterinizde ek olarak izlenimlerinize de yer verebilirsiniz. Bazı konularda sizlere eğitim verilmese bile o konuları  öğrenmeli ve staj dosyasına yazmalısınız. 

Her işgünü için bir sayfa kullanılacaktır. Staj dosyanızda ek evraklara yer vermek istiyorsanız, ayrıca bir dosya hazırlayınız. Staj defterine bilgisayar çıktısı, çeşitli belgeler vb ile yapıştırma yapmayınız.

 4-Öğrenci Değerlendirme Formu Bu form staj bitiminde staj yeri yetkilisi tarafından doldurularak Yüksekokulumuza gönderilecektir. (onaylı ve gizli ibareli kapalı zarf içerisinde) 

 C- STAJ DOSYASININ TESLİM EDİLMESİ 

Zamanında teslim edilmeyen, kurallara uygun olarak hazırlanmamış olan staj dosyaları değerlendirmeye alınmaz. Bu durumdaki öğrenciler staj yapmamış kabul edilirler. Ayrıca haklarında soruşturma açılmaktadır. 

 1-  Mezun konumundaki öğrencilerimiz; 

Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen zorunlu stajını tamamlamayan öğrencilerimiz, yaz döneminde mezun olabilmek için 24 Ağustos 2020 tarihine kadar staj dosyası ve kapalı zarf içerisindeki değerlendirme formlarını Yüksekokulumuza teslim etmek zorundadırlar.  

 2- Eğitime devam eden öğrencilerimiz; 

Staj evrakları "Staj Dosyası ve Kapalı Zarf İçerisindeki Değerlendirme Formlarını'' en geç 25 Eylül 2020 tarihine kadar, Yüksekokul Sekreteri Erol Kaymak'a şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

D- STAJ EVRAKLARI

Staj evrakları için tıklayınız.

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda Yüksekokulumuzun 0 286 887 44 10 nolu telefonundan danışman öğretim elemanınızdan yardım isteyebilirsiniz.