Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Akademik Kurul Toplantısı.

2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Akademik Kurul Toplantısı 30.01.2018 tarihinde Yüksekokulumuz Müdürümüz Öğr.Gör. Erkan Bil'in başkanlığında tüm akdemik personelimiz ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Mehmet Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Toplantıda öncelikle güz yarıyılı değerlendirildi sonrasında bahar yarıyılı için planlanan akademik, sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri değerlendirildi. Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.