Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

STAJ PROGRAMI

(Stajın Reklam Ajansında Yapılması Halinde) 

STAJ KONUSU

GÜN

Kuruluş hakkında bilgi edinme: Kuruluşun unvanı, tarihçesi, faaliyet alanı, kuruluşun yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi.

2

Kuruluşun organizasyon yapısının ve bölümlerin görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve iş akış sürecinin öğrenilmesi.

2

İş yerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi edinme.

2

Sunum dosyası ve teklif  hazırlamayı öğrenme.

2

Reklam verenle yapılan sözleşmeler ve sözleşmelerin hazırlanmasını öğrenme.

2

Brif alma ve reklam mesaj içeriğinin belirlenmesi.

2

Ön çalışma; Ürün analizi.

2

Ön çalışma; Pazar Analizi.

2

Reklam bütçesi hazırlama (bütçe teklifi hazırlama).

1

Müşteri ilişkileri bölümünce gerçekleştirilen işler.

2

Yaratıcı bölüm ve yaratıcı bölümünde gerçekleştirilen işler hakkında genel bilgi edinme( Metin yazma, Grafik vb) Yaratıcı bölümde kullanılan programlar hakkında bilgi edinme.

2

Metin yazma uygulamaları (gazete, tv, outdoor vd. mecralar ) 

2

Grafik – resim bölümlerinde yapılan işlemler.

2

Hizmet alınan kurumlarla ilişkileri öğrenme (matbaa, prodüksiyon şirketi vb.) Hizmet alınan kuruluşlarda yapılan işler hakkında bilgi edinme.

2

Medya kararları ve medya planlama sürecini öğrenme.

2

Medya satın alma ve Ordino düzenleme.

1

Toplam

30

(Stajın İşletmelerin Reklam Departmanında Yapılması Halinde) 

STAJ KONUSU

GÜN

Kuruluş hakkında bilgi edinme: Kuruluşun unvanı, tarihçesi, faaliyet alanı, kuruluşun yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi.

2

Kuruluşun organizasyon yapısının ve bölümlerin görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve iş akış sürecinin öğrenilmesi.

2

İş yerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi edinme.

2

İşletmenin pazarlama-reklam departmanları arasındaki ilişkiyi öğrenme.

2

İşletmenin pazarlama iletişim stratejileri hakkında bilgi edinme.

2

İşletmenin geçmiş pazarlama iletişim yöntemlerinin incelenmesi.

2

Brif hazırlama.

2

Çalışılacak reklam ajansının belirlenme süreci hakkında bilgi edinme.

1

Reklam ajansı seçim sürecinin ve seçim kriterlerinin öğrenilmesi.

1

Reklam bütçesinin  belirlenmesi sürecinde dikkate alınan kriterlerin öğrenilmesi.

2

Reklam ajansıyla yapılan sözleşmelerin hazırlanmasını öğrenilmesi.

2

Medya kararları ve medya planlama sürecini öğrenme.

1

Medya satın alma süreci hakkında bilgi edinme.

1

Kullanılan reklam dışı tutundurma unsurları hakkında bilgi  edinme.

2

İşletmenin reklam dışı tutundurma unsurlarının belirlenmesi ve hazırlanması sürecini öğrenme.

2

Satış promosyonlarının kimlere ve nasıl dağıtılacağının belirlenmesi.

2

Sponsorluk faaliyetlerinin belirlenmesi, sponsorluk sözleşmeleri hakkında bilgi edinme.

2

Toplam

30

(Stajın Yayın Kuruluşlarında Yapılması Halinde) 

STAJ KONUSU

GÜN

Kuruluş hakkında bilgi edinme: Kuruluşun unvanı, tarihçesi, faaliyet alanı, kuruluşun yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi.

2

Kuruluşun organizasyon yapısının ve bölümlerin görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve iş akış sürecinin öğrenilmesi.

2

İş yerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi edinme.

2

Yayın Kuruluşu Tanıtım Dosyası hazırlamayı öğrenme.

2

Reklam veren/ Reklam ajansı görüşmeleri için randevu alma.

2

Fiyat Teklifi hazırlamayı öğrenme.

2

Lansman kampanyası fiyat teklifi hazırlamayı öğrenme.

1

Barter Anlaşması hazırlamayı öğrenme.

2

Reklam veren Reklam ajansı ile yapılan sözleşmelerin hazırlanmasını öğrenme.

2

Yayına hazırlık formu hazırlamayı öğrenme.

1

Sponsorluk teklif dosyası hazırlamayı öğrenme.

2

Sponsorluk sözleşmesi hazırlamayı öğrenme.

2

Yayın kurumunda reklam hazırlamayı öğrenme. (Metin yazma, renk ayrımı vb.)

2

Yayın kurumunun (gazete, dergi, TV, radyo vb.) kendi reklam faaliyetleri hakkında bilgi edinme.

2

Yayın kurumunun kendi reklamlarının hazırlanma süreci hakkında bilgi edinme (reklam ajansına brif verilmesi, medya planlama, bütçe vb).

2

Reklam ajansıyla yapılan sözleşmeler ve ordino hazırlamayı öğrenme.

2

Toplam

30

(Stajın Halkla İlişkiler Departmanında Yapılması Halinde) 

STAJ KONUSU

GÜN

Kuruluş hakkında bilgi edinme: Kuruluşun unvanı, tarihçesi, faaliyet alanı, kuruluşun yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi.

2

Kuruluşun organizasyon yapısının ve bölümlerin görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve iş akış sürecinin öğrenilmesi.

2

İş yerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi edinme.

2

Kurumun misyon vizyon tanımlarının öğrenilmesi.

1

Kurum içi yürütülen  Halkla İlişkiler faaliyetlerinin öğrenilmesi: yeni başlayanlara yönelik rehber kitapçıkların hazırlanması, çalışanlara yönelik gazete ve dergi yayınları, eğitim programları, kurum çalışanlarına yönelik geziler ve diğer aktiviteler.

2

Basın bültenlerinin hazırlanması, basın listelerinin oluşturulması ve basınla ilişkilerin devamlılığı ve geliştirilmesine yönelik çabaların öğrenilmesi.

2

Kuruluşun tanıtımına yönelik yazılı ve basılı belgelerin incelenmesi ve hazırlanmasının öğrenilmesi.

2

Meslek örgütleriyle (ticaret ve sanayi odaları ,İMKB vb)  ilişkilerin öğrenilmesi.

2

Tedarikçiler, bayiler, tüketiciler vb. hedef kitleye yönelik halkla ilişkiler faaliyetlerinin incelenmesi ve yapılan çalışmaların öğrenilmesi.

2

Tanıtım faaliyetleri için destek alınan kuruluşlar ve hizmetlerin öğrenilmesi.

2

Kuruluşun sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerin öğrenilmesi.

2

Halkla ilişkiler departmanının diğer departmanlarla ilişkisinin öğrenilmesi. (pazarlama satış, reklam vb.)

2

Sponsorluk faaliyetleri hakkında bilgi edinme; sponsorluk destekleri var mı, hangi alanlarda, nasıl seçiyorlar vb.

2

Web sayfaları hakkında bilgi edinme, web sayfalarının içeriği, yenilenme sıklığı, hedef kitleyle iletişim açısından kullanılıp kullanılmadığı, vb.

2

Basın kupürleri, radyo-TV kayıtlarının arşivlenmesi çalışmalarını öğrenme.

1

Yararlanılan araştırma çalışmaları hakkında bilgi edinme.

1

Halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında genel değerlendirme.

1

Toplam

30

(Stajın Halkla İlişkiler Şirketlerinde Yapılması Halinde) 

STAJ KONUSU

GÜN

Kuruluş hakkında bilgi edinme: Kuruluşun unvanı, tarihçesi, faaliyet alanı, kuruluşun yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi.

2

Kuruluşun organizasyon yapısının ve bölümlerin görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve iş akış sürecinin öğrenilmesi.

2

İş yerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi edinme.

2

Müşterilere verilen hizmetler hakkında bilgi edinme.

2

Müşteri portföyü hakkında bilgi edinme.

1

Geçmişte yapılan çalışmaların incelenmesi.

2

Sunum dosyası ve teklif hazırlamayı öğrenme.

2

Müşteriyle yapılan sözleşmeleri öğrenme.

2

Müşterinin çalıştığı reklam ajansıyla yapılan işbirliği hakkında bilgi edinme.

2

Dışarıdan alınan hizmetler hakkında bilgi edinme ve yapılan sözleşmeleri öğrenme.

2

Basın bültenlerinin hazırlanması ve yayın kuruluşlarına gönderilmesi ve sonucun takibi sürecini öğrenme.

2

Sponsorluk faaliyetlerinin organizasyonu hakkında bilgi edinme.

2

Sergi, fuar gibi organizasyonlara katılım sürecinde yapılan işler hakkında bilgi edinme.

2

Sosyal sorumluluk çerçevesinde yerine getirilen faaliyetler hakkında bilgi edinme.

2

Arşiv çalışmalarını öğrenme.

1

Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında bilgi edinme.

1

Yaralanılan araştırmalar hakkında bilgi edinme.

1

Toplam

30