Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi

İŞLETME YÖNETİMİ

 

STAJ PROGRAMI

 

(Stajın Yönetim Bürolarında Yapılması Halinde)

 

STAJ KONUSU

GÜN

Kuruluş hakkında bilgi edinme: Kuruluşun unvanı, tarihçesi, faaliyet alanı, kuruluşun yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi.

2

Kuruluşun organizasyon yapısının ve bölümlerin görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve iş akış sürecinin öğrenilmesi.

2

İşletmenin idari yapı, kural ve yönetmeliklerin öğrenilmesi

1

Kuruluşun vermiş olduğu hizmet/ürünlerin öğrenilmesi.

1

İş yerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi edinme.

1

İşletmenin grup çalışmalarının incelenmesi 1
İşletmenin verimlilik analiz ve çalışmalarının öğrenilmesi

1

İşletmenin üretim yönetiminin öğrenilmesi 2
İşletmenin pazarlama yapısının öğrenilmesi

2

İşletmenin planlama çalışmalarının öğrenilmesi

2

İşletmenin proje yönetiminin öğrenilmesi

2

İşletmenin stratejik yönetiminin incelenmesi

2

Yönetim muhasebesinin öğrenilmesi

2

İşletmenin finans yönetiminin öğrenilmesi

2

İşletmenin yönetim bilgi sistemlerinin öğrenilmesi

2

İşletmenin elektronik ticaret işlemlerinin öğrenilmesi

2

İşletme sorunlarının çözüm yöntemlerinin öğrenilmesi

1

İşletmenin halkla ilişkiler faaliyetlerinin öğrenilmesi

1

İşletmede uygulanan kalite kontrol sisteminin öğrenilmesi (toplam kalite, çalışma grupları vb.)

1

Toplam

30

(Stajın İnsan Kaynakları Departmanında Yapılması Halinde) 

STAJ KONUSU

GÜN

Kuruluş hakkında bilgi edinme: Kuruluşun unvanı, tarihçesi, faaliyet alanı, kuruluşun yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi.

2

Kuruluşun organizasyon yapısının ve bölümlerin görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve iş akış sürecinin öğrenilmesi.

2

İş yerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi edinme.

2

İşe eleman alım sürecinin öğrenilmesi; iş ilanı hazırlama, iş görüşmeleri, danışmanlık şirketlerinden alınan hizmetler vb.

2

İş başı eğitim programlarının öğrenilmesi.

2

Çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini arttırmaya yönelik programların öğrenilmesi.

2

İnsan kaynakları departmanının diğer departmanlarla ilişkisi ve iletişim yöntemlerinin uygulanması.

2

İş güvenliği programlarının öğrenilmesi.

2

Uygulanan kariyer gelişim programlarının öğrenilmesi.

1

İş akış şemalarının hazırlanmasını öğrenme.

2

İşçi-işveren sözleşmelerini öğrenme.

1

İşe başlama işlemlerinin öğrenilmesi.

1

İşten ayrılma işlemlerinin öğrenilmesi.

1

Çalışanlara yönelik aktivitelerin öğrenilmesi.

2

Ücret politikaları ve ücretlendirme yöntemlerinin öğrenilmesi.

2

İzin kullanma prosedürünün öğrenilmesi.

2

İşletmede uygulanan kalite kontrol sisteminin öğrenilmesi (toplam kalite, çalışma grupları vb.)

2

Toplam

30