Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Öğrenci İşleri

Öğrenci Kimlik Belgesi (Kayıp, Çalıntı)

     YENİ ÖĞRENCİ KİMLİK BELGESİ ÇIKARMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

     Üniversitemizin vermiş olduğu kimlik kartının kaybedilmesi halinde;

     1. Gazeteye zayi ilanı veriniz,

     2. Ziraat Bankası Kordon Şubesi 52569558-5002 no' lu hesaba 25 TL ikinci kez kart basım ücretini yatırınız,

     3. Zayi İlanının bulunduğu gazetenin aslı, banka dekontu, nüfus cüzdan fotokopisi ve elektronik ortamda çekilmiş bir fotoğrafla Yüksekokulumuz öğrenci işlerine dilekçe ile başvurulması halinde ÇOMÜ Kart yenilenmektedir.

 

 • Öğrenci Belgesi İşlemleri

     Öğrenci Belgesi ve Transcript Belgesi alımı için;

     1. Belgenin kullanım amacını belirten dilekçe,

     2. Belge bedeli, (0,50 TL. dir ve Öğrenci İşleri Bürosuna verilir.) ile birlikte Öğrenci İşleri'ne başvurabilirsiniz.

 

 • Diploma Alma İçin Gerekli Belgeler


  1. Aşağıdaki hesaplardan birine 30 TL Diploma Kabı Bedeli yatırıldığına dair banka dekontu.

       a- IBAN : TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03 nolu hesap (TC Ziraat Bankası Onsekiz Mart Şubesi) 

       b- IBAN : TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01 nolu hesap (TC Ziraat Bankası Kordon Şubesi) 


  2. Öğrenci Kimliği. (Kayıp ise ulusal gazetede zayii ilanı verilerek gazetenin aslı getirilecek.)

  3. ÇOMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi Merkezinden kitap alan öğrencilerin aldıkları kitapları teslim ederek ilişiklerini kesmeleri. Öğrenci ilişik kesme formu öğrenci tarafından öncelikle Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığınca (Terzioğlu Yerleşkesi - Çanakkale) imzalatılacak daha sonra Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosunca ilişik kesilecektir. İlişik Kesme Formunu bu sayfanın altında yer alan Ekler  bölümünden temin edebilirsiniz.      

  4. Gökçeada Meslek Yüksekokulu Kütüphanesinden kitap alanların üzerinde kayıtlı olan kitapları teslim etmeleri; spor, kurs vb. faaliyetlerden dolayı Yüksekokulumuza borcu olan öğrencilerin borçlarını ödemeleri.

  5. Vekalet ile diplomasını aldırmak isteyen öğrencilerimiz, Noterden vekaletname çıkartarak aslı ile birlikte yukarıdaki belgeleri de hazırlayıp vekil tayin ettiği kişiye teslim etmeleri gerekmektedir.

  6. Geçici Mezuniyet Belgesi alınmış ise aslı.

  Not : Diploma Belgesi bir defaya mahsus verilmektedir. Kaybedilmesi durumunda yenisi düzenlenmemekte ve yerine geçen bir belge verilmektedir. Diplomayı kaybettiğine ilişkin kayıp ilanı, nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve bir dilekçe ile bitirdiği Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine başvurması halinde kendisine bir defaya mahsus olmak üzere, diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Ekler

İlişik kesme formu.pdf