Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Öğrenci İşleri

Öğrenci Kimlik Belgesi (Kayıp, Çalıntı)

     YENİ ÖĞRENCİ KİMLİK BELGESİ ÇIKARMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

     Üniversitemizin vermiş olduğu kimlik kartının kaybedilmesi halinde;

     1. Gazeteye zayi ilanı veriniz,

     2. Ziraat Bankası Kordon Şubesi 52569558-5002 no' lu hesaba 25 TL ikinci kez kart basım ücretini yatırınız,

     3. Zayi İlanının bulunduğu gazetenin aslı, banka dekontu, nüfus cüzdan fotokopisi ve elektronik ortamda çekilmiş bir fotoğrafla Yüksekokulumuz öğrenci işlerine dilekçe ile başvurulması halinde ÇOMÜ Kart yenilenmektedir.

 

 • Öğrenci Belgesi İşlemleri

     UBYS sistemi üzerinden alınır. Herhangi bir ücreti yoktur.

 • Diploma Alma İçin Gerekli Belgeler


  1. Aşağıdaki hesaplardan birine 30 TL Diploma Kabı Bedeli yatırıldığına dair banka dekontu. 

  IBAN : TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03 nolu hesap (TC Ziraat Bankası Onsekiz Mart Şubesi) 


  2. Öğrenci Kimliği. (Kayıp ise ulusal gazetede zayii ilanı verilerek gazetenin aslı getirilecek.)

  3. UBYS sistemi üzerinden ilişik kesme işlemlerinin tamamlanıp, Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna ilişik kesme belgesi teslim edilecektir.    

  4. Gökçeada Meslek Yüksekokulu Kütüphanesinden kitap alanların üzerinde kayıtlı olan kitapları teslim etmeleri; spor, kurs vb. faaliyetlerden dolayı Yüksekokulumuza borcu olan öğrencilerin borçlarını ödemeleri.

  5. Vekalet ile diplomasını aldırmak isteyen öğrencilerimiz, Noterden vekaletname çıkartarak aslı ile birlikte yukarıdaki belgeleri de hazırlayıp vekil tayin ettiği kişiye teslim etmeleri gerekmektedir.

  6. Geçici Mezuniyet Belgesi alınmış ise aslı.

  Not : Diploma Belgesi bir defaya mahsus verilmektedir. Kaybedilmesi durumunda yenisi düzenlenmemekte ve yerine geçen bir belge verilmektedir. Diplomayı kaybettiğine ilişkin kayıp ilanı, nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve bir dilekçe ile bitirdiği Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine başvurması halinde kendisine bir defaya mahsus olmak üzere, diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.