Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

İdari Personel
 
 Yüksekokul Sekreteri (Vekaleten)   Erol Kaymak  Bilgisayar İşletmeni 
 İdari - Mali İşler  Erol Kaymak  Bilgisayar İşletmeni                        
 İdari - Mali İşler  Kemalettin Derin  Memur
 İdari - Mali İşler  Ümit Özkalan  Memur (Rektörlük BAP)
 Öğrenci İşleri  Ceylan Duran  Memur
 Öğrenci İşleri  Gökhan Kırcalı  Memur
 Kütüphane Sorumlusu  Vasiliki Katracı     Kütüphane Sorumlusu
 Kalorifer ve Teknik İşler   Metin Kaçar  Teknik Personel  
 Koruma ve Güvenlik Görevlisi            Muzaffer Çelik     2A Güvenlik
 Koruma ve Güvenlik Görevlisi                      Ekrem Kazancı                 2A Güvenlik          
 Temizlik İşleri  Dilek Al  Hizmetli Personel  
 Temizlik İşleri  Meral Güvercin                   Hizmetli Personel