Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Staj Kılavuzu

GÖKÇEADA MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJA BAŞLAMA VE STAJ DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU

Önemli Uyarı; Stajla ilgili tüm belgeler mavi mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.

A- STAJA BAŞLAMA

 1- Aşağıda verilen tarihlerden size uygun olanını seçiniz.

2017-2018 YAZ DÖNEMİ STAJLARI İÇİN TARİH ARALIKLARI 

1. TERCİH

 Staja Başlama Tarihi  25.06.2018
 Staj Bitiş Tarihi  03.08.2018

2. TERCİH

 Staja Başlama Tarihi  02.07.2018
 Staj Bitiş Tarihi  10.08.2018

 2- Staj yeri, danışman onayı ve staja başlama bildirim formunu hazırlayıp 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 16:00'ya kadar Yükseokukul Sekreterliğine teslim ediniz. 

B- STAJ DOSYASININ HAZIRLANMASI

1- Staj Dosyası Kapağı

2- Öğrenci Tanıtım Formu

3- Öğrenci Değerlendirme Formu Bu form staj bitiminde staj yeri yetkilisi tarafından doldurularak Yüksekokulumuza gönderilecektir. (onaylı ve gizli ibareli kapalı zarf içerisinde)

 4- Stajyer Öğrenci Devam Takip Çizelgesi Bu belge günlük olarak öğrenci tarafından imzalanacaktır. Staj bitiminde işyeri birim yetkilisine kaşe ve imza ile onaylattırılacaktır.

 5- Staj Defteri

Staj defterinizi Yüksekokulumuz web sayfasında staj bölümünde verilen programlar bazında staj kuralları kapsamında, programınıza ve staj dalınıza uygun olarak elle yazınız. Staj defterinizde ek olarak izlenimlerinize de yer verebilirsiniz. Bazı konularda sizlere eğitim verilmese bile o konuları  öğrenmeli ve staj dosyasına yazmalısınız. 

Her işgünü için bir sayfa kullanılacaktır. Staj dosyanızda ek evraklara yer vermek istiyorsanız, ayrıca bir dosya hazırlayınız. Staj defterine bilgisayar çıktısı, çeşitli belgeler vb ile yapıştırma yapmayınız.

 C- STAJ DOSYASININ TESLİM EDİLMESİ 

Zamanında teslim edilmeyen, kurallara uygun olarak hazırlanmamış olan staj dosyaları değerlendirmeye alınmaz. Bu durumdaki öğrenciler staj yapmamış kabul edilirler. Ayrıca haklarında soruşturma açılmaktadır. 

 1-  Mezun konumundaki öğrencilerimiz; 

Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen zorunlu stajını tamamlamayan öğrencilerimiz, yaz döneminde mezun olabilmek için 17 Ağustos 2018 tarihine kadar staj dosyası ve kapalı zarf içerisindeki değerlendirme formlarını Yüksekokulumuza teslim etmek zorundadırlar.  

 2- Eğitime devam eden öğrencilerimiz; 

Staj evrakları "Staj Dosyası ve Kapalı Zarf İçerisindeki Değerlendirme Formlarını'' en geç 5 Ekim 2018 tarihine kadar, Yüksekokul Sekreteri Erol Kaymak'a şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda Yüksekokulumuzun 0 286 887 44 10 nolu telefonundan danışman öğretim elemanınızdan yardım isteyebilirsiniz.

Ekler

Öğrenci Değerlendirme Formları.pdf
Staj Defteri.pdf
Staj Dosyası Kapağı.pdf
Staj yeri, danışman onayı ve staja başlama bildirim formu.pdf
Stajyer Öğrenci Devam Takip Çizelgesi.pdf