Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Bölüm Başkanları

BÖLÜM BAŞKANLARI

 

Bölüm

Başkan

Yönetim ve Organizasyon Bölümü (Tedviren)

Öğr.Gör. Ahmet KAHILOĞULLARI

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü (Tedviren)

Öğr.Gör. Rıdvan VARLI

Dış Ticaret Bölümü (Tedviren)

Öğr.Gör. Erkan BİL

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü (Tedviren)

Öğr.Gör. Coşkun KAYABALI