Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Gökçeada Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Gökçeada Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

 

 Adı - Soyadı  Görevi
 Öğr.Gör. Gülay KESKİN  Başkan
 Öğr.Gör. Rıdvan VARLI  Üye
 Öğr.Gör. Coşkun KAYABALI  Üye
 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KAHILOĞULLARI  Üye
 Öğr.Gör. Tanju GÜDÜK Üye