Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu

YÜKSEKOKUL KURULU

 

 Görevi  Adı - Soyadı
 Yüksekokul Müdürü  Dr.Öğr.Üyesi Erkan BİL
 Müdür Yardımcısı  Öğr.Gör. Gülay KESKİN
 Müdür Yardımcısı  Öğr.Gör. Tanju GÜDÜK
 Yönetim ve Organizasyon Böl. Bşk.  Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KAHILOĞULLARI
 Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Bşk. (Tedviren)  Öğr.Gör. Coşkun KAYABALI
 Pazarlama ve Reklamcılık Böl. Bşk. (Tedviren)  Öğr.Gör. Rıdvan VARLI
 Dış Ticaret Böl. Bşk. (Tedviren)  Öğr.Gör. Gülay KESKİN
 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Böl. Bşk. (Tedviren)  Öğr.Gör. Tanju GÜDÜK
 Yüksekokul Sekreter V. (Raportör)   Erol KAYMAK