Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu

YÜKSEKOKUL KURULU

 

 Görevi  Adı - Soyadı
 Yüksekokul Müdürü  Öğr.Gör.Dr. Erkan BİL
 Müdür Yardımcısı  Öğr.Gör. Gülay KESKİN
 Yönetim ve Organizasyon Böl. Bşk. (Tedviren)  Ögr.Gör.Dr. Ahmet KAHILOĞULLARI
 Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Bşk. (Tedviren)  Öğr.Gör. Coşkun KAYABALI
 Pazarlama ve Reklamcılık Böl. Bşk. (Tedviren)  Öğr.Gör. Rıdvan VARLI
 Dış Ticaret Böl. Bşk. (Tedviren)  Öğr.Gör. Erkan BİL
 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Böl. Bşk. (Tedviren)  Öğr.Gör. Tanju GÜDÜK
 Yüksekokul Sekreter V. (Raportör)   Erol KAYMAK