Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

2020 yılı Güz yarıyılı için Ders Muafiyet ve Kayıt Dondurma İşlemleri.

2020 yılı Güz yarıyılı için Ders Muafiyet ve Kayıt Dondurma İşlemleri

 

Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı için kayıt dondurma ve ders muafiyet işlemlerinin nasıl olacağı aşağıda alınan kararlar çerçevesinde belirlenmiştir.

Ders muafiyet işlemleri için alınan karar:

  • Covid-19 salgını nedeniyle Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılının 05 Ekim 2020 tarihinde bazı akademik  birimler dışında  kalan tüm lisans ve önlisans programlarının "Uzaktan Öğretim" yöntemiyle Online olarak eğitim-öğretim  faaliyetlerinin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Üniversitemize 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında ÇOMÜ akademik birimlerine kayıt yaptıran öğrencilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın ilk iki haftası içerisinde (05-16 Ekim 2020) tarihleri arasında (muafiyet dilekçesi, onaylı  transkript  belgesi ve onaylı  ders  içerikleri ile  birlikte)  posta  veya  kargo  yolu ile muafiyet talebinde  bulunması uygun görülmüştür.

Kayıt dondurma işlemleri için alınan karar:

  • 32. madenin 4. fıkrası gereğince de kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin en geç yarıyıl ders başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde (05  Ekim-  06  Kasım  2020)  tarihleri  arasında  (kayıt dondurma dilekçesi ve  mazeretini belirten resmi bir belge ile birlikte) posta veya kargo yolu ile yapılması uygun görülmüştür.
  • Kayıt dondurma veya ders muafiyeti  için başvuran  öğrencilerin  posta  ve  kargodan gönderdikleri başvuru evraklarının değerlendirmeye alınmasında; posta veya kargonun başvuru takvimi dışında birimlere ulaşması halinde, dosyanın gönderildiği tarihin ilgili başvuru tarihleri arasında olması durumunda değerlendirmeye alınması uygun görülmüştür.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)