Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

 Zorunlu Stajın Ödev Şeklinde Yapılması İçin Gerekli Koşullar ve Belgeler

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

 Zorunlu Stajın Ödev Şeklinde Yapılması İçin Gerekli Koşullar ve Belgeler

Öğrencilerimiz kendi istek ve beyanları doğrultusunda 2020-2021 Akademik Yılı Yaz Döneminde 30 işgünü zorunlu stajlarını işyerlerinde yapabilirler. COVID-19 salgını nedeniyle işyerlerinde staj yapmak istemeyen öğrencilerimiz ise 18.02.2021 tarih ve 04/03 sayılı Üniveristemiz Senatosunun kararı ile yapmaları gereken zorunlu 30 iş günü stajlarını uzaktan dijital olarak verilecek ödev/proje ile stajlarını tamamlama hakkı tanınmıştır. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki kılavuza göre ödev/proje sajını yapabilirler.

A- Ödev/Proje Stajı Hakkı Hangi Öğrencileri Kapsamaktadır:

Tüm öğrencilerimiz başvuruda bulunabilirler.

A1- Staja Başlama Tarihleri

Aşağıda verilen tarihlerden size uygun olanını seçiniz.

2021-2022 Yaz Dönemi Staj Tarihleri

Staj Başlama Tarihi

Staj Bitiş Tarihi

05.07.2021

23.08.2021

26.07.2021

03.09.2021

B- Ödev/Proje Stajı Başvuru Tarih, Yer Ve Evrakları:

B-1. Başvuru Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma günü saat 13:00’e kadar Yüksekokul Sekreterliğine teslim ediniz.

B-2. Başvuru Yeri: başvuru evrakları ile şahsen, posta ya da kargo ile Yüksekokulumuza yapılacaktır. Başvuru evraklarını posta ya da kargo ile Yüksekokulumuza ulaştıracak öğrencilerimiz, aşağıdaki bilgilere göre evraklarını göndermelidirler.

Alıcı: Gökçeada Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Org. Necdet Timur Caddesi No:1 Gökçeada / Çanakkale

Posta Kodu: 17760

Telefon: 0 286 887 44 10

Posta/kargonun 04 Haziran 2021 Cuma günü saat 13:00'e kadar Yüksekokulumuza ulaşması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta/kargodaki olabilecek (Ada şartlarını da düşünerek) gecikmeleri riske atmamak için evrakların önceden gönderimine dikkat edilmelidir. Adrese teslim olmayan ve ödemeli gönderilen evraklar teslim alınmayacaktır. Hatalı ya da eksik evrak gönderen öğrencilerimiz evraklarını Yüksekokulumuzdan alıp yeniden düzenlemek isterlerse kendi imkanları ile mobil kargo firmaları ile iletişime geçip evraklarını teslim aldırmalıdırlar.

B-3. Başvuru Evrakları: Dilekçe ve üç adet ek evrak ile başvuruda bulunulmalıdır. Dilekçe örneği sayfanın en altında Ekler bölümünde bulunmaktadır. Dilekçe ile birlikte ekte sunulacak evraklar;

1. Başvuru formu,

2. Son mezun olduğunuz okulun diploması (fotokopi ya da e-devletten çıktısı)

3. Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon belgesi (asıl ya da e-devletten barkodlu ve karekodlu çıktısı)

C- Staj Dosyası Ve Ödevinin Yüksekokulumuza Teslim Tarihi:

Staj dosyası ve ödevi şahsen ya da B-2 maddesindeki adrese posta/kargo ile teslim edilmelidir.

1- Mezun konumundaki öğrencilerimiz;

Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen zorunlu stajını tamamlamayan öğrencilerimiz, yaz döneminde mezun olabilmek için 27 Ağustos 2021 tarihine kadar staj dosyası ve kapalı zarf içerisindeki değerlendirme formlarını Yüksekokulumuza teslim etmek zorundadırlar.

2- Eğitime devam eden öğrencilerimiz;

Staj evrakları "Staj Dosyası ve Kapalı Zarf İçerisindeki Değerlendirme Formlarını'' en geç 01 Ekim 2021 tarihine kadar, Yüksekokul Sekreteri Erol Kaymak'a şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- 2020-2021 Akademik Yılı Staj Değerlendirme tarihleri

Sıra

Staj Degerlendirme Tarihleri

1

25 Aralık 2020

2

31 Mayıs 2021

3

31 Ağustos 2021

D- Staj Defteri Ve Ödevinden Oluşan Staj Dosyası:

Tüm programlar kapak ve 30 sayfadan oluşan staj dosyası konularını öğrenip dosyalarını hazırlamalı ayrıca aşağıda programlar bazında verilen ikişer soru içinde ödevlerini hazırlamalıdırlar.

Staj defteri için verilen 30 konuyu her konu ayrı bir sayfadan oluşacak şekilde defterinizi hazırlayınız. Konuları özetliyerek bir tam sayfayı aşmayınız. Ödevler için sayfa sınırlaması bulunmamaktadır.

Örnek staj dosyası ek bölümünde programlar bazında sunulmuştur.

Çalışmanızı ciddi bir araştırma sürecinden geçirerek, Çomü Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlayınız.

D-1. İŞLETME YÖNETİMİ

(Staj Dosyası)

 1. İşletmelerin idari yapı, kural ve yönetmeliklerin öğrenilmesi

 2. İşletmelerin idari yapı, kural ve yönetmeliklerin öğrenilmesi

 3. İşyerlerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi

 4. İşletmelerin verimlilik analiz ve çalışmalarının öğrenilmesi

 5. İşletmelerin üretim yönetiminin öğrenilmesi

 6. İşletmelerin üretim yönetiminin öğrenilmesi

 7. İşletmelerin pazarlama yapısının öğrenilmesi

 8. İşletmelerin pazarlama yapısının öğrenilmesi

 9. İşletmelerin proje yönetiminin öğrenilmesi

 10. İşletmelerin proje yönetiminin öğrenilmesi

 11. İşletmelerin stratejik yönetiminin incelenmesi

 12. İşletmelerin stratejik yönetiminin incelenmesi

 13. Yönetim muhasebesinin öğrenilmesi

 14. Yönetim muhasebesinin öğrenilmesi

 15. İşletmelerin finans yönetiminin öğrenilmesi

 16. İşletmelerin finans yönetiminin öğrenilmesi

 17. İşletmelerin yönetim bilgi sistemlerinin öğrenilmesi

 18. İşletmelerin elektronik ticaret işlemlerinin öğrenilmesi

 19. İşletmelerin halkla ilişkiler faaliyetlerinin öğrenilmesi

 20. İşletmelerin uygulanan kalite kontrol sisteminin öğrenilmesi

 21. İşe eleman alım sürecinin öğrenilmesi; iş ilanı hazırlama, iş görüşmeleri, vb.

 22. Çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini arttırmaya yönelik programların öğrenilmesi.

 23. İş güvenliği programlarının öğrenilmesi

 24. İş akış şemalarının hazırlanmasını öğrenme

 25. İşçi-işveren sözleşmelerini öğrenme

 26. İşe başlama işlemlerinin öğrenilmesi

 27. İşten ayrılma işlemlerinin öğrenilmesi

 28. Ücret politikaları ve ücretlendirme yöntemlerinin öğrenilmesi

 29. İzin kullanma prosedürünün öğrenilmesi

 30. Kariyer gelişim programlarının öğrenilmesi

Ödev 1: Ekonomik kriz dönemlerinde işletme yönetimi.

Ödev 2: Kadın yöneticilerin liderlik özelliklerinin işletme yönetimine etkisi: Türkiye örneği.

 

D-2. TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

(Staj Dosyası)

 1. İşyerlerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi edinme

 2. Yemek salonlarında servis öncesi günlük işleri öğrenme

 3. Masa düzeni ve servis hazırlamayı öğrenme

 4. Açık büfe hazırlama ve servisin öğrenilmesi

 5. Konukların karşılanması ve yerlerine oturtulmasının öğrenilmesi

 6. Menü takdimi ve sipariş alma yöntemlerinin öğrenilmesi

 7. Alkollü ve alkolsüz içecek siparişi alma ve servis tekniklerini öğrenme

 8. Siparişlerin mutfağa bildirilmesi ve mutfaktan alınmasını öğrenme

 9. Yemek sonrası ikram ve servislerin öğrenilmesi

 10. Hesap takdimi ve konukların uğurlanmasını öğrenme

 11. Kat hizmetlerinde günlük, haftalık, aylık işler hakkında bilgi edinme

 12. Kat hizmetlerinde günlük, haftalık, aylık işler hakkında bilgi edinme

 13. Kat hizmetlerinde iş akış sürecini öğrenme

 14. Oda temizliğinde günlük yapılacak işleri öğrenme

 15. Check-out olmuş odalarda yapılan işleri öğrenme

 16. Destek depo eşya çıkış formu, Müşteri odası aylık tüketim formu, Ambar talep fişi

 17. Oda uyuşmazlığı formu, Arıza formu, Kayıp/bulunmuş eşya formu, Emanet eşya formu

 18. House-keeper formu, kat görevlisi raporu , Otel çamaşır formu, Hasar raporu

 19. Çamaşırhanede yapılan işleri öğrenme

 20. Müşteri ile telefonla görüşmede prosedürünü öğrenme

 21. Müşteri ile telefonla görüşmede prosedürünü öğrenme

 22. Müşteri kayıt işlemlerinde kullanılan belgelerin öğrenilmesi

 23. Münferit müşteri rezervasyon işlemlerinin öğrenilmesi

 24. Grup rezervasyon işlemlerinin öğrenilmesi

 25. Günlük blokaj işlemlerinin öğrenilmesi

 26. Departmanlar arasındaki iletişimin öğrenilmesi

 27. Departmanlar arasındaki iletişimin öğrenilmesi

 28. Departmanlar arasındaki iletişimin öğrenilmesi

 29. Kasa raporlarının hazırlanması ve muhasebe departmanıyla ilişkilerin öğrenilmesi

 30. Müşteri şikayetleri ve talepleri konusunda yapılan işlemlerin öğrenilmesi

Ödev 1: Turizm işletmelerinde yönetim ve organizasyon.

Ödev 2: Turizm sezonu dışında tatil yerlerine neler yapılabilir? Yorumlayınız.

 

D-3: HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

(Staj Dosyası)

 1. İşyerlerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi edinme

 2. Kurum içi yürütülen Halkla İlişkiler faaliyetlerinin öğrenilmesi: yeni başlayanlara yönelik rehber kitapçıkların hazırlanması, çalışanlara yönelik gazete ve dergi yayınları, eğitim programları, kurum çalışanlarına yönelik geziler ve diğer aktiviteler

 3. Kurum içi yürütülen Halkla İlişkiler faaliyetlerinin öğrenilmesi: yeni başlayanlara yönelik rehber kitapçıkların hazırlanması, çalışanlara yönelik gazete ve dergi yayınları, eğitim programları, kurum çalışanlarına yönelik geziler ve diğer aktiviteler

 4. İletişim Yöntemleri ve Teknikleri

 5. İletişim Yöntemleri ve Teknikleri

 6. İletişim Yöntemleri ve Teknikleri

 7. Basın bültenlerinin hazırlanması, basın listelerinin oluşturulması ve basınla ilişkilerin devamlılığı ve geliştirilmesine yönelik çabaların öğrenilmesi

 8. Basın bültenlerinin hazırlanması, basın listelerinin oluşturulması ve basınla ilişkilerin devamlılığı ve geliştirilmesine yönelik çabaların öğrenilmesi

 9. Halkla ilişkiler departmanının diğer departmanlarla ilişkisinin öğrenilmesi. (pazarlama satış, reklam vb.)

 10. Halkla ilişkiler departmanının diğer departmanlarla ilişkisinin öğrenilmesi. (pazarlama satış, reklam vb.)

 11. Sponsorluk faaliyetleri hakkında bilgi edinme

 12. Basın kupürleri, radyo-TV kayıtlarının arşivlenmesi çalışmalarını öğrenme

 13. Sunum dosyası ve teklif hazırlamayı öğrenme

 14. Reklam verenle yapılan sözleşmeler ve sözleşmelerin hazırlanmasını öğrenme

 15. Reklam veren Reklam ajansı ile yapılan sözleşmelerin hazırlanmasını öğrenme

 16. Brif alma ve reklam mesaj içeriğinin belirlenmesi

 17. Ürün analizi

 18. Pazar Analizi

 19. Reklam bütçesi hazırlama (bütçe teklifi hazırlama)

 20. Müşteri ilişkileri bölümünce gerçekleştirilen işler

 21. Metin yazma uygulamaları (gazete, tv, outdoor vd. mecralar )

 22. Grafik – resim bölümlerinde yapılan işlemler

 23. Hizmet alınan kurumlarla ilişkileri öğrenme (matbaa, prodüksiyon şirketi vb.) Hizmet alınan kuruluşlarda yapılan işler hakkında bilgi edinme

 24. Medya planlama sürecini öğrenme

 25. Medya planlama sürecini öğrenme

 26. Yayın Kuruluşu Tanıtım Dosyası hazırlamayı öğrenme

 27. Fiyat Teklifi hazırlamayı öğrenme

 28. Lansman kampanyası fiyat teklifi hazırlamayı öğrenme

 29. Barter Anlaşması hazırlamayı öğrenme

 30. Yayına hazırlık formu hazırlamayı öğrenme

Ödev 1: İşletmelerin halkla ilişkiler departmanının faaliyetleri nelerdir? Ayrıntılı olarak açıklayınız.

Ödev 2: Sosyal medyanın halkla ilişkiler üzerindeki etkisi ve işletmelerin sosyal medyayı benimseme ve kullanma yöntemlerini yorumlayınız?

 

D-4: DIŞ TİCARET PROGRAMI

(Staj Dosyası)

 1. İşyerlerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi edinme

 2. Temel Dış Ticaret Faaliyetleri ve İşlemleri

 3. Temel Dış Ticaret Faaliyetleri ve İşlemleri

 4. Temel Dış Ticaret Faaliyetleri ve İşlemleri

 5. Dış Ticarette Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Stratejileri

 6. Dış Ticarette Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Stratejileri

 7. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

 8. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

 9. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

 10. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

 11. Dış Ticarette Müşteri İlişkileri

 12. Antrepo İşlemleri

 13. INCOTERMS (Teslim Şekilleri) ve Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

 14. Gümrük İşlemleri

 15. Gümrük İşlemleri

 16. Gümrük Birliği

 17. Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 18. Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 19. Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 20. Temel Lojistik Faaliyetleri ve İşlemleri

 21. Temel Lojistik Faaliyetleri ve İşlemleri

 22. Lojistik Mevzuatı Hakkında Bilgi Edinme

 23. Lojistik Mevzuatı Hakkında Bilgi Edinme

 24. Temel Gümrük Hizmetleri ve İşlemleri

 25. Temel Gümrük Hizmetleri ve İşlemleri

 26. Gümrük Beyannamesi İşlemleri

 27. Vergi İşlemleri ve Cezalar

 28. Gümrük Kaçakçılığı İşlemleri

 29. Dosyalama ve Arşiv İşlemleri

 30. Türkiye'nin Dış Ticaret Analizi

Ödev 1: “Gümrük Rejimi” kavramını açıklayarak, Gümrük mevzuatında yer alan gümrük rejimlerini değerlendiriniz.

Ödev 2: İhracatını yapmak istediğiniz bir ürün seçiniz. Seçtiğiniz ürünü hangi ülkeye ihracatını yapacağınızı belirterek aşağıda istenen unsurları göz önünde bulundurarak yapacağınız ihracat işlemini değerlendiriniz.

- Ürün niteliğine dair bilgilendirme

- Seçtiğiniz ülkeye dair bilgilendirme, yapacağınız ihracatın (avantaj ve dezavantajları) (SWOT ANALİZLERİ)

- Alternatif güzergahlar (avantaj ve dezavantajları) (SWOT ANALİZLERİ)

- Hangi taşıma kullanım biçimi (intermodal, multimodal, kombine taş…)

- Kullanılacak ekipman ve araçlar

- Hangi taşıma türleri ve hangi aracılar

- Kullanaılacak teslim şekli

- Kullanılacak ödeme şekli

- Kullanılacak belgeler

 

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda Yüksekokulumuzun 0 286 887 44 10 nolu telefonundan danışman öğretim elemanınızdan yarm isteyebilirsiniz.

Ekler

Başvuru Formu.pdf
staj dosyası - dıt.pdf
staj dosyası - hit.pdf
staj dosyası - işy.pdf
staj dosyası - toi.pdf
Staj dilekce.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)