Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Gökçeada MYO Komisyonlar

 

Kalite Güvencesi Temsilcisi

Adı Soyadı

Unvanı

Görevi

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAHİLOĞULLARI

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlisi

 

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı Kalite Güvencesi Temsilcisi

 

 

Öğr. Gör. Coşkun KAYABALI

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı Kalite Güvencesi Temsilcisi

Öğr.Gör. Rıdvan VARLI

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı Kalite Güvencesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Filiz MUTLU YILDIRIM

Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı

Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı Kalite Güvencesi Temsilcisi

 

KALİTE ALT KOMİSYONU

 

Adı Soyadı

Ünvanı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Erkan BİL

Yüksekokul Müdürü

Başkan

Öğr. Gör. Gülay KESKİN

Müdür Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Filiz MUTLU YILDIRIM

Dış Ticaret Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Fuat KIPIRTI

Öğretim Görevlisi

Üye

Erol KAYMAK

Okul Sekreteri

Üye

 

 

Burs Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Öğr. Gör. Tanju GÜDÜK

Öğr. Gör. Gülay KESKİN

Bil. İşl. Erol KAYMAK

 

Disiplin Kurulu

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erkan BİL

Öğr. Gör. Tanju GÜDÜK

Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt CEYLAN

Öğr. Gör. Gülay KESKİN

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Serkan DOĞRU

 

Dış İlişkiler, Erasmus, Socrates, ECTS, Farabi, Mevlana vb. Koordinatörlükler

Dr. Öğr. Üyesi .Ahmet KAHİLOĞULLARI

 

Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörü

Öğr. Gör. Yağmur AKARSU

 

Kütüphane Koordinatörü

Öğr. Gör. Mustafa Mesut ÖZEKMEKÇİ

 

Staj SGK Giriş-Çıkış İşlemleri Sorumlusu

Bil. İşl. Erol KAYMAK

 

Web Sayfası Metin Hazırlama

Öğr. Gör. Rıdvan VARLI

 

Akıllı Kart Sorumlusu

Vasiliki KATRACI

 

Taşınır Kayıt Yetkilisi-Kontrol Yetkilisi

Müdür Yard. Öğr. Gör. Gülay KESKİN -Memur Gökhan KIRCALI

 

Birim Arşiv Görevlisi-Arşiv Sorumlusu

Memur Ceylan DURAN-Memur Gökhan KIRCALI

 

Af Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Üye

Öğr. Gör. Rıdvan VARLI

Öğr. Gör. Coşkun KAYABALI

Dr. Öğr. Üyesi Erkan BİL

Dr. Öğr. Üyesi .Ahmet KAHİLOĞULLARI

 

Sigara Denetimi

Öğr. Gör. Rıdvan VARLI

 

Yemekhane-Kantin Denetimi Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Öğr. Gör. Coşkun KAYABALI

Öğr. Gör. Rıdvan VARLI

Bil. İşl. Erol KAYMAK

 

Gökçeada MYO Katalog Koordinatörü

Öğr. Gör. Rıdvan VARLI

 

Öğrenci Sosyal ve Kültürel İlişkiler Koordinatörlüğü- Öğrenci Temsilciliği Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Gülay KESKİN

 

Ögrenci Topluluk Danışmanı

Öğr. Gör. Gülay KESKİN

 

Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Gülay KESKİN

 

Web Sayfası Sorumlusu

Öğr. Gör. Tanju GÜDÜK

Öğr. Gör. Hakan GENÇ

Bil. İşl. Erol KAYMAK

 

İlçe İnsan Hakları Kurulu Temsilcisi

Öğr. Gör. Tanju GÜDÜK

 

Bilgisayar Laboratuvar Sorumlusu

Öğr. Gör. Hakan GENÇ

 

Kent Konseyi

Öğr. Gör. Cahit AKKAYA

 

Sıfır Atık Komisyonu

Yüksekokul Sek. V. Erol KAYMAK

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)