Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Gökçeada MYO Stratejik Eylem Planları

Gökçeada MYO Kurumsal Stratejik Eylem Planı 2021-2025

Gökçeada MYO Kurumsal Stratejik Eylem Planı 2018-2020

Bölüm Stratejik Eylem Planları (2021-2025)

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Dış Ticaret Bölümü

Stratejik Eylem Planları Ekleri (2021-2025)

İşletme Yönetimi Stratejik Plan Ek 1

İşletme Yönetimi Stratejik Plan Ek 2

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünün (2018-2022 Yılları Arasını Kapsayan) Stratejik Planı

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Stratejik Plan Değerlendirme Anketi Örneği

Ek 1 Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünün Stratejik Planı

Ek 2  Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Stratejik Plan Anketi

Dış Ticaret Bölümü 2021-2025 Ek-1

Dış Ticaret Stratejik Eylem Planı Ek-2

Bölüm Stratejik Eylem Planları (2018-2020)

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Dış Ticaret Bölümü

Tüm Bölümlerin Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri (2018-2022)

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Stratejik Plan Değerlendirme Anketi Örneği

Yönetim ve Organizasyon Bölümünün (2018-2022 Yılları Arasını Kapsayan) Stratejik Planı

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Stratejik Plan Değerlendirme Anketi Örneği

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünün (2018-2022 Yılları Arasını Kapsayan) Stratejik Planı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünü Değerlendirme Anketi

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünün 2018-2022 Yılları Arasını Kapsayan) Stratejik Planı

Dış Ticaret Bölümü Stratejik Plan Değerlendirme Anketi Örneği

Dış Ticaret Bölümünün (2018-2022 Yılları Arasını Kapsayan) Stratejik Planı

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)