Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Misyon ve Vizyon

Gökçeada MYO Misyonu,

  • Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Türk Cumhuriyeti’nin çağdaş değerlerine bağlı davranış, çalışma ve yönetim anlayışıyla;
  • Gökçeada ve Çanakkale gibi tarihe mal olmuş varlıkların, değerlerin şekillendirildiği barış ve kültür kenti Gökçeada’nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayan akademik ve sosyal etkinlikleri ile;
  • Gökçeada, Çanakkale, Türkiye ve dünya sorunlarına ve değerlerine duyarlı, kurumsal katkı sağlayan, sosyal, mesleki ve akademik beklentileri karşılayan öğrencileri ile;
  • Akademik yükselmeyi ve değerlendirmeyi sürekli hale getirmeye çalışan öğretim elemanları ile;
  • Eğitim-öğretim, araştırma, sosyal ve akademik etkinlik, çevre koordinasyonu, öğrenci beklentileri, büyüme ve gelişme konularında yüksek motivasyonla lojistik katkı sağlayan idari kadrosu ile;

“GELİŞMEYİ REFERANS SAYAN BİR MESLEK YÜKSEKOKULU OLMAK”

Gökçeada MYO Vizyonu,

  • Gökçeada ve Çanakkale vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte ulusal ve uluslararası akademik çevrelerden katılımın arttığı, sempozyum, kongre, araştırma ve bunlar gibi akademik etkinlik ve organizasyonları ile;
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim veren, yayın yapan, performansı uluslararası normlara göre değerlendirilebilen nitelikli akademik kadrosu ile;
  • Türkiye’nin ara eleman ihtiyacını karşılayacak nitelikteki ders programları ile;
  • Aktif bir öğrenci anlayışı ile kurumsal sorunlara çözüm üreten sosyal zaman sağlayan, uluslararası öğrenci değişimine katkı sağlayan öğrenci toplulukları ile;

“ULUSLARARASI AKADEMİK ETKİNLİKLERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİLEŞİM SAĞLAYAN BİR MESLEK YÜKSEKOKULU OLMAK”

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)